07 Şubat Çarşamba Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi

07 Şubat Çarşamba Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi Aşağıdaki Gibidir : 
1-Karar defterinin okunması
2-Gelen evrakların görüşülmesi
3-İlçe Temisiciliği seçimleri ile ziyaretlerin değerlendirilmesi
4-Üye Oytun Manav'ın istifa dilekçesinin görüşülmesi
5-Oda üyelerine toplu otoklav ve RVG alımıyla ilgili değerlendirme yapılması
6-Tıbbi Atık konusunda yapılabileceklerin görüşülmesi
7-Görüş bildirilmesi gereken TDB Genel Kurul kararlarıyla ilgili tartışma
8-Resmi Sözleşme ( Hasta Onamı ) hazırlanmasıyla ilgili çalışma
9-Bekleyen dosyalarla ilgili hakem tayini
10-İhtiyaç sahibi yeni mezun dişhekimlerine gereç temini için yapılabilecek organizasyonların görüşülmesi
11-Meslektaşlarımızın muayenehanelerindeki ekipmanlarla ilgili teknik servis problemlerinin çözümünün kolaylaştırılmasıyla ilgili proje oluşturmak için tartışma
12-Şubat ayı bülteni hazırlıkları için çalışma başlatılması
13-TDB Dergisi'ne , odamızla ilgili gönderilebilecek haber niteliği taşıyan konu ve faaliyetlerin belirlenmesi.