28 Mart Yönetim Kurulu Toplantısı Gündemi

 

2       28  Mart Yönetim Kurulu Toplantısı Gündemi

 

 
1- Geçmiş Yönetim Kurulu Kararlarının okunması
 
2- Gelen Evrakların görüşülmesi
 
3- Komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi
 
4- 24 Mart seminerle ilgili değerlendirme
 
5- Hakkında şikayet olan dişhekimleriyle ilgili karar alınması
 
6- 5- 6 Mayıs İmplant Seminer ve Kurs programının hazırlanması
 
7- İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılacak ADSEK projesinin planlanması.