23 Mayıs Yönetim Kurulu Toplantısı Gündemi

1- Geçmiş Yönetim Kurulu Kararlarının okunması
2- Gelen Evrakların İncelenmesi
3- 26 Mayıs Bilimsel Etkinlikle ilgili görev dağılımının yapılması
4- Dişhekimlerine Toplu Otoklav alımı çalışmasının değerlendirilmesi
5- Dişhekimi Yardımcı Personeli Eğitim Programı oluşturulması hakkında görüşme
6- Haziran Bülten'inin son halinin değerlendirilmesi
7- Disiplin dosyalarının görüşülmesi